Logo

El Portal de la RSE i les Pimes

”La RSE és inherent a la pime
però no és visible”

Ramon Vila. Fundació Pimec


La Fundació Pimec representa la part més social de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa. Com ells mateixos es defineixen, són el cor de Pimec. La seva missió és que les petites i mitjanes empreses i les persones autònomes adoptin uns valors i una cultura empresarial compromesa amb l’entorn i que incloguin aspectes socials com a factor de competitivitat dins la seva gestió empresarial. També vol enfortir la imatge social de l’empresariat alhora de crear ocupació, i unir el creixement econòmic de l’empresa amb la millora social. Els objectius de la Fundació Pimec són acompanyar i donar suport a les pimes i a les persones autònomes en el procés d'incorporar mesures que els permetin concretar la seva sensibilitat social, oferir eines, programes i accions que ajudin a les empreses a ser socialment responsables.
La Fundació Pimec vol que la petita i mitjana empresa avanci cap a una nova manera de fer i de ser empresa incorporant valors socials i de sostenibilitat que els identifiquin com a empreses socialment responsables. Tenint en compte que les pimes i les persones autònomes representen el 99,8% de les empreses catalanes -segons dades de l’Anuari de la Pime catalana 2014- aquestes són el principal actiu per avançar en accions de RSE.

Per això, ImplicaRSE ha parlat amb Ramon Vila, director de la Fundació Pimec, per analitzar la importància i la necessitat que les petites i mitjanes empreses siguin socialment responsables.

Darrerament s’ha parlat molt de la responsabilitat de la gran empresa envers els seus proveïdors, de la necessitat l’ampliar aquest model de gestió responsable a  tota la cadena de valor. Aquesta major implicació de les grans companyies és una empenta per la implantació de mesures de RSE a les pimes?

Sí i no. Sí que ho és en el sentit que fa extensiva la cadena de la responsabilitat social  fins a la petita i mitjana empresa. Però hem d’anar en compte perquè una part d’aquesta teoria juga només a favor de la gran empresa. Hem de tenir cura que l’objectiu no sigui únicament ampliar les dades de la memòria de sostenibilitat de la gran empresa. No és el mateix la responsabilitat social a la gran empresa que a la pime.

Quines són aquestes diferències entre gran empresa i pime en polítiques de responsabilitat social?

La petita empresa fa RSE des de fa un miler d'anys, el problema és que no és visible. I no és visible perquè la gestió del dia a dia a la pime l’obliga a treballar aplicant polítiques de gran flexibilitat i fa també que el grau de responsabilitat dels seus treballadors sigui molt elevat. Això fa que des de fa molt de temps la responsabilitat social estigui introduïda a l'ADN de la petita empresa. En canvi, la gran empresa té uns objectius diferents: ha de vendre accions, ha de donar una nova imatge, fer-se més social, més ecològica. En aquest camp és on la gran empresa incorpora polítiques de responsabilitat social.

Segons l’experiència professional de Ramon Vila al capdavant de la Fundació Pimec, però també com a membre de l’equip de RSC de la Cambra de Comerç de Barcelona i membre del RSCat… quins beneficis creu que obtenen les pimes aplicant mesures de gestió socialment responsable?

Es beneficia en diversos sentits. Per exemple, el consumidor avui dia té una especial sensibilitat sobre tot allò que té un perfum de més ecològic, més saludable. Per tant es beneficia en un increment de clients, un increment de vendes, és a dir l’empresa hi guanya en imatge i beneficis, i el client i la societat també perquè el producte és millor.
De cara a la gran empresa, la pime es beneficia perquè d'una manera activa és més visible per a què la gran empresa es fixi en ella en el sentit que treballa i treballa bé. Cal tenir en compte que en el cas de les pimes, treballar i treballar bé suposa un millor resultat sobre el producte, i no té res a veure amb les certificacions. No vull dir que els certificats no siguin necessaris, que ho són, sinó que la responsabilitat social en les pimes de molt més lluny dels actuals models de certificació.