Logo

El Portal de la RSE i les Pimes

”Existeix un vincle directe
entre cooperativa i RSE”


BARCELONA - 30/07/2015


El model de la cooperativa creix a Catalunya de forma constant. No només en nombre, més de 4 mil, sinó també en la creació de llocs de treball estables. Segons dades de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, l’any passat es van crear 4.226 llocs de treball a empreses cooperatives, un 11,1% més que el 2013. Aquest creixement es déu en part al propi model empresarial cooperatiu basat en la implicació del soci, en l’arrelament al territori, o en la formació continuada dels socis per adaptar-se als canvis. Les cooperatives catalanes generen uns 4.600 milions d’euros i representen el 3% del PIB.
Exemples de cooperatives d’èxit són La Fageda, Abacus, o el grup de la la Caixa d’Enginyers .

A ImplicaRSE hem parlat amb Guillem Perdrix, director de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya per aprofundir en aquest model empresarial.

Per què escollir una cooperativa davant altres formes jurídiques d’empresa?

“El més important és tenir una idea darrera, una idea sòlida, treballada, amb una viabilitat tècnica, econòmica, financera....El que tens molt clar per això és que tens una implicació molt gran en aquesta empresa. La gran diferència entre una cooperativa i una altra forma empresarial és que el motor o el nucli central de l’empresa és el seu soci. És a dir, normalment estem acostumats a un model empresarial on el capital és el que pren les decisions: tants diners aporto, això em dóna dret a tanta participació en capital en aquesta empresa i en conseqüència voto o decideixo en funció d’aquesta aportació. A les cooperatives és totalment al contrari independentment de l’aportació econòmica que facis a la societat tens 1 vot. És la societat més democràtica: cada soci té un vot independentment del capital que hagi aportat. Per tant jo el que et diria és si vols una forma jurídica on la democràcia, la participació i la implicació del soci sigui total i el màxim representativa possible doncs la cooperativa serà el vehicle adequat”.Existeix un vincle directe entre cooperativa i Responsabilitat Social Empresarial?

“Jo crec que totalment. Les cooperatives implícitament, en els seus principis i en els seus valors porten associats tots aquests conceptes vinculats a la responsabilitat social. Una cooperativa té un arrelament en el territori, que hi ha una participació màxima del soci, hi ha una implicació total, i que realment la manera de treballar és totalment orientada a aquesta responsabilitat no només individual sinó vers l’entorn. A les cooperatives sempre es parla que hi ha un interès per la comunitat, hi ha unes polítiques mediambientals i social molt fortes, el soci és el motor per tant treballarem per a què estigui format, educat i se senti ben valorat en aquesta cooperativa”.

Des de la Federació incidiu molt en la importància de la formació del soci?

“Per nosaltres el soci és l’element clau del projecte empresarial. El que som conscients és que, si volem empreses que creixin i es consolidin, i això requereix persones formades i preparades per afrontar aquest procés de creixement. La pròpia cooperativa, per la llei i pels seus principis, és obligatori que destini un percentatge dels seus potencials beneficis a la formació del seu soci. Això és fantàstic perquè ens permet que automàticament un cop l’empresa tanca resultats i reparteix beneficis pot dotar una partida pressupostària per a què el seu soci millori les seves competències. D’aquesta manera garantim que el soci s’adaptarà a les noves necessitats i que la formació serà el vehicle per poder-ho fer”.