Logo

El Portal de la RSE i les Pimes

Recomanacions per ser més responsables amb el mediambient al Tercer Informe sobre Canvi Climàtic a Catalunya

BARCELONA - 06/02/2017


S'ha presentat el Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya, que presenta una important novetat en el sentit que l'estudi incorpora recomanacions per als gestors en l'àmbit de la mitigació i de l'adaptació al canvi climàtic, i per tant, ser més responsables amb el mediambient. Una primera conclusió de l'informe indica que és completament necessari i convenient que Catalunya continuï elaborant una política de lluita contra el canvi climàtic en sintonia amb la política europea, que a més de responsable és un instrument bàsic de millora de la competitivitat en un món globalitzat. Al mateix temps, recomana que s'incorporin nous sectors al sistema de control d'emissions. Es refereix a les actualment anomenades emissions difuses, com ara el transport marítim, el transport per carretera, l'agricultura, la ramaderia... que s'aniran incorporant al sistema de control d'emissions i de fixació dels preus del CO2.Per incrementar la responsabilitat mediambiental també es recomana fomentar la reducció, el mesurament i la compensació de les emissions de les empreses no industrials, així com potenciar la participació ciutadana, doncs el desenvolupament dels mercats voluntaris, amb un gran potencial de creixement, ajudaria a conscienciar la societat, ja que permetria actuar directament en la petjada de carboni. Finalment recomana que la generació de coneixement sigui transferible, per mitjà d'estudis més operatius, la utilització d'un llenguatge més entenedor, la capacitació dels tècnics municipals, treballant en la línia de la cocreació de coneixement. L'informe conclou que la planificació del procés de desenvolupament d'un pla d'adaptació és tan important com la mateixa redacció del pla, ja que sensibilitza i fa incrementar l'adquisició de coneixement nou, però que cal passar de la planificació a l'acció, la implementació, el mesurament i l'avaluació.

Més temperatura, menys pluja

Segons recull el Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya, el país experimentarà un augment de la temperatura de 0,8°C aquest decenni i de 1,4°C cap al 2050, respecte a la mitjana del període 1971-2000, i una possible disminució de la precipitació cap a mitjans del segle XXI. D'altra banda, tots els escenaris climàtics apunten a un augment de les temperatures extremes, les onades de calor, així com les nits tropicals, especialment al litoral i prelitoral, i la durada de les ratxes seques. També hi ha evidència d'un augment de la torrencialitat i de la freqüència dels dies amb pluges molt intenses.

Pel que fa als ecosistemes, aquests podrien veure superada la seva capacitat de resiliència i el seu funcionament i estructura. Això afectarà la provisió dels serveis que ens ofereixen i que són essencials per al funcionament de l'economia i la societat catalanes. Alhora, els catalans es podrien veure afectats amb l'agreujament dels efectes de la contaminació atmosfèrica a causa de l'augment de la temperatura, entre altres impactes. L'informe també posa de manifest importants impactes sobre el litoral, amb afectacions, entre altres, a l'activitat turística i les infraestructures portuàries i urbanes. Finalment, destaca com l'increment de la temperatura de l'aire, la reducció progressiva de la pluviometria, juntament amb un augment de la seva irregularitat, són elements preocupants que afecten directament el sistema agroalimentari català.

Servei públic

Segons els autors i les institucions que l'han impulsat, l'informe té una clara vocació de servei públic i de foment de la gestió responsable a tots els nivells, i un caràcter independent des del punt de vista científic. En la seva elaboració han participat 140 autors i 40 revisors, i aplega un recull de tota la recerca científica sobre aquesta temàtica existent a Catalunya procedent de les principals universitats i centres de recerca del país. Un dels objectius pràctics principals és revisar els apartats sobre el canvi climàtic en els plans territorials i sectorials, i prospectar quina és la manera més adient de fer-los constar d'una manera més homogènia i eficient.El Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya destaca que diversos factors han incidit positivament en les emissions de GEH, Gasos d'Efecte Hivernacle, generades a Catalunya en l'àmbit dels residus: la reducció en la generació per càpita de residus, la millora en la recollida selectiva i la disminució de les aportacions a dipòsit controlat. D'altra banda, cal una gestió més responsable en les emissions i el consum energètic associats al sector del transport, la logística i la mobilitat. Si bé s'han reduït un 20% durant el quinquenni 2010-2015 respecte a l'any 2005, el motiu fonamental és conjuntural, degut principalment a la davallada de l'activitat econòmica i, de retruc, de la mobilitat de les persones i mercaderies en mitjans mecanitzats.

Compartir FB