Logo

El Portal de la RSE i les Pimes

Eixverd, Evolo i Ginsa, empreses
'intel·ligents' contra el canvi climàtic


BARCELONA - 3/12/2015


El canvi climàtic i la cura del medi ambient són de plena actualitat aquests dies amb la celebració de la cimera sobre el canvi climàtic a París. La setmana passada, dins del marc del Saló Smart City EXpo, diferents empreses assistents van mostrar les seves propostes destinades a lluitar contra l'emissió de gasos contaminants d'efecte hivernacle i contribuir a la millora de l'estat actual del medi ambient. Malgrat que la majoria d'aquestes empreses s'enfoquin a treballar amb l'administració i les corporacions locals, també creuen que les seves iniciatives poden ser adoptades per empreses que vulguin enfocar la seva RSE cap a aspectes mediambientals.Zones verdes

L'empresa barcelonina Eixverd ha focalitzat el seu negoci en la sostenibilitat a les ciutats. Concretament, la seva fundadora, Lídia Calvo, afirma que el seu objectiu és "treballar en la direcció de què les ciutats adoptin solucions d'adaptació al canvi climàtic". Enginyera de formació, argumenta que "l'espai que hi ha ara mateix a les ciutats per fer zones verdes és les cobertes, siguin terrats o patis d'interior d'illa". El treball d'Eixverd va des de la concepció i disseny del projecte, fins a la captació d'inversions per fer realitat aquestes instal·lacions o la gestió de les mateixes.
Lídia Calvo comenta que "aquestes instal·lacions verdes es poden combinar amb plaques solars, horts urbans i mur verticals". L'empresa es fot fer càrrec de gestionar i comercialitzar la producció de vegetals que s'obtingui d'aquestes instal·lacions. Finalment, Eixverd resumeix la seva proposta en diferents "beneficis primordials, com l'eficiència energètica, l'aïllament, acústic, la creació de biodiversitat, i que el mateix verd absorbeix la pol·lució i els materials pol·luents de les ciutats". Lídia Calvo afirma que "en certa manera és retornar-li a la terra el que l'hem tret amb les ciutats".Transport sense emissions

Evolo és una enginyeria de Vitòria que crea models de negoci sostenibles en l'àmbit del transport vehicles basats en vehicles impulsats per pedals amb ajuda elèctrica. L'objectiu de l'empresa, segons afirma un dels seus impulsors, Aitzol Fernández, és "aconseguir moure les persones, les mercaderies i els residus dins de les ciutats amb el mínim cost energètic, econòmic i amb el mínim impacte per a la societat".
El vehicle de transport que presentaven a l'Smart City Expo és, segons Evolo, més eficient que qualsevol furgoneta, "no sols perquè consumeix molta menys energia, sinó perquè també té doble capacitat de treball", explica Aitzol Fernández. Segons els estudis realitzats per Evolo, "una furgoneta convencional fa al voltant de 835 repartiments mensuals, mentre que els vehicles d'Evolo fan al voltant de 1500, consumint a més, unes 200 vegades menys del que consumeix un vehicle a motor normal" indica Aitzol Fernández.Purificació i publicitat

Ginsa és una empresa dedicada des de fa molts anys a gestionar publicitat que ajuda a fiançar la restauració de grans façanes emblemàtiques de la ciutat. Amb cert paral·lelisme, ara volen treballar per millorar també l'aire de les ciutats, i presentaven a l'Smart City Expo un dispositiu que filtra l'aire, però que al mateix temps també pot incloure publicitat. Segons Joaquim Cusí, president de Ginsa, "és un sistema per netejar l'aire i descontaminar la ciutat, ja que capta CO2, NOX i d'altres partícules.
Amb això, ajuda a reduir la contaminació d'una manera important"
. Cusí explica que "dins l'empresa, dins l'empresa, aquests dispositius s'anomenen arbres artificials, però sols un d'aquests dispositius equival a l'acció descontaminant d'aproximadament 100 eucaliptus". El sistema aspira l'aire per sota, passa per uns catalitzadors que capten els contaminants, i expulsa l'aire purificat per dalt. Té un espai al davant per posar una pantalla a la qual s'informarà de la qualitat de l'aire, i també s'inclourà informació referent a la ciutat i publicitat, que Joaquim Cusí indica que "ajudarà a pagar la instal·lació del sistema".