Logo

El Portal de la RSE i les Pimes

Nestlé audita la responsabilitat i sostenibilitat del seus proveïdors

BARCELONA - 25/11/2016


Francisco Fras, encarregat de proveïment responsable de Nestlé, va explicar en la seva ponència durant la Setmana de RSE 2016 que la seva companyia té tres grans camps en què més treballa, com són la nutrició, l'aigua i el desenvolupament rural. Francisco Fras argumenta que si bé "com a empresa és cert que mai podem oblidar la creació de valor compartit per a l'accionista, que al final són els que decideixen si inverteixen o no en la teva empresa i si continuen fent-ho, creiem que això cal fer-ho protegint el futur i sobretot complint amb el nostre full de ruta de sostenibilitat i respecte amb el nostre planeta".Un aspecte important segons Fras per poder aconseguir aquests objectius són les compres. A Nestlé hi ha un equip que dóna les instruccions de quins són els criteris per seleccionar els proveïdors i les matèries primeres. I aquesta política té dues formes d'actuació. D'una banda, verificació del codi de proveïdors que neix dels principis corporatius de Nestlé i que exigeixen a qualsevol col•laborador en matèria de responsabilitat social fins i tot de sostenibilitat.

L'encarregat d'abastament responsable de Nestlé explica que "quan fas un contracte, tothom ho signa. No et posen cap problema, i quan es fa una comanda ens assegurem que consti que hi ha uns criteris què complir. Però també volem confirmar que compleixen aquests requisits i per això fem un seguit d'auditories per verificar que el codi s'està complint de veritat". El nombre de proveïdors auditats es va incrementant segons una planificació anual.

Matèries primeres

Una segona línia d'actuació per aconseguir un proveïment responsable és certificar l'origen de les matèries primeres, sobretot de 12 categories especialment crítiques per la seva procedència com són el cacau i el cafè. En aquests casos, segons Fras, "no n'hi ha prou amb tenir informació del proveïdor que ens està venent directament, sinó que cal anar a l'origen d'aquest producte per assegurar-nos que tota la cadena ha complert els criteris de responsabilitat. Aquest any ja podem dir que el 100% del cafè i el cacau que s'utilitza en la nostra producció a Espanya està verificat en origen".

La ponència també va incidir en la força que pot tenir l'individu en la promoció de valors responsables. Concretament, Francisco Fras aposta per "aprofitar el paper de cada persona a l'empresa per impulsar els criteris de responsabilitat. Si estàs en una empresa a la qual la línia va per aquí, i tu tens uns principis, creus en ells i vols anar més enllà en la companyia, pots aconseguir un major impuls que el que podries fer de manera individual. Com a responsable de compres jo puc decidir a qui comprar, amb la qual cosa, el primer que incorporarem és la responsabilitat en la decisió de compra. Sempre s'utilitza el cost, el servei o la qualitat, però ara també ponderarem els criteris sostenibles".

Definició de criteris

En aquest punt, Nestlé va haver de definir quins criteris es demanaven per a cada categoria de productes i de matèries, i per això van enviar i van requerir informació a més de 500 proveïdors, dels quals van respondre aproximadament un 80% del total de la despesa en compres de la companyia. Fras comenta que "als que més vam pressionar perquè responguessin van ser precisament als que nosaltres gastem més amb ells. El mateix vam fer amb el departament que vetlla per les nostres millores en les fàbriques. Vam voler involucrar-lo en el projecte i li vam demanar que ens acompanyés a avaluar mediambientalment als nostres proveïdors, amb l'objectiu de, per una banda, aprendre com s'avalua, i d'altra banda, comparar les nostres fàbriques amb les dels nostres proveïdors. A alguns d'ells els demanem un pla d'actuació per a poder veure les millores que s'han realitzat en sostenibilitat i, sobretot, mesurar-les. És molt important poder-les mesurar".

Francisco Fras va anunciar la posada en marxa del primer concurs d'aprovisionament sostenible. D'aquesta manera, la seva pretensió no és tan sols exigir criteris de sostenibilitat als seus proveïdors, sinó que també volen recollir informació sobre les actuacions en positiu d'aquests. Fras assenyala que "volem tenir informació dels impactes socials que han aconseguit per compartir-los amb nosaltres i que puguin tenir un reconeixement que ells puguin publicitar. A més, això pot enriquir l'aprenentatge mutu de bones experiències".

Compartir FB