Logo

El Portal de la RSE i les Pimes

6ª "Setmana de la RSE", exemples
d'iniciatives mediambientals


BARCELONA - 11/11/2015


La primera jornada de la Sisena Setmana de la RSE a Catalunya ha consistit en una sèrie de taules de conferències i ponències referents a diferents àmbits de la responsabilitat social. Encapçalades per una taula dedicada a iniciatives de caràcter social, i seguida per una altra amb ponències relacionades amb programes de caire econòmic, la tercera es va dedicar a la RSE centrada en aspectes mediambientals.
Tres empreses van ser les protagonistes d'aquesta taula: el grup metal•lúrgic MMM, l'empresa de transport Redyser, amb seu a Murcia, i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en qualitat de gerents de les instal•lacions hostaleres i d'oci de la Vall de Núria. Els representants d'aquestes societats van relatar quines han estat les línies principals de les seves actuacions en la cura de l'entorn i el medi ambient.Gestió de residus

Marta Besolí, Tècnica de Sistemes de Qualitat i Medi Ambient del Grup MMM, va explicar els esforços que la seva companyia està fent per assolir una eficiència energètica més gran en uns processos que requereixen molta energia, com és el treball de l'acer inoxidable. Però sobretot va incidir en aspectes de gestió de residus, tant dels derivats dels processos industrials de producció, com dels que provenen de l'activitat quotidiana de les factories. Un exemple del primer cas és la recollida i reciclatge de tots els elements plàstics que s'utilitzen a les fàbriques, tant d'embalatges de matèries primeres com els envasos i utensilis usats pels treballadors als menjadors.
Com a referència del segon aspecte, Marta Besolí va explicar un programa centrat en la utilització d'un dissolvent destinat a la neteja dels productes de MMM. A més de reduir un 20% la quantitat de producte consumit, els residus tòxics generats per aquest dissolvent ha disminuït un 80%.

Quilòmetres verds

El representant de la companyia de transport Redyser, Lucio Fernández, director d'Operacions, RRHH i RSE, va destacar la iniciativa Kilómetros Verdes, un programa de compensació d'emissions de CO2 en col•laboració amb l'ONG de Saragossa ECODES. El que va començar com una iniciativa per conscienciar als seus clients de les emissions de CO2 a l'atmosfera per l'acció del transport, s'ha convertit en una plataforma a la qual pot tenir accés qualsevol persona interessada a compensar la contaminación directa o indirecta que pugui causar.
Segons Lucio Fernández, el més fàcil per la seva companyia hauria estat compensar ells mateixos les emissions generades per l'activitat de la seva empresa, però van preferir treballar en tres línies complementàries destinades als seus clients com són COncienciar, COmpensar i COl•laborar, i després estendre-les a tota la societat.
D'altra banda, Redyser també ha implementat un programa de Ecofranquícies per evitar emissions i contaminants, basades en l'ús de tricicles pel transport de paqueteria de curta distància.Energia geotèrmica

David Paret, responsable de projectes d'infraestructures de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, FGC, companyia gerent dels accessos i instal•lacions d'hostaleria i oci del Santuari de la Vall de Núria va explicar l'adopció de l'energia geotèrmica per generar Aigua Calenta Sanitària i Calefacció als edificis de la vall. El resultat del la iniciativa es mostra clarament satisfactori segons David Paret, evitant gran part del transport de gasoli en tren cremallera, que és com arriba aquest combustible a la vall, i que requereix maniobres de gran complexitat. Aquestes dificultats afegeixen uns grans costos afegits al gasoli, i per tant, la seva substitució per energia geotèrmica significa un gran estalvi a la factura energètica de les instal•lacions hostaleres.
Al camp mediambiental, reduir el consum de gasoli suposa menys utilització de combustibles fòssils, i paral•lelament, una reducció substancial de les emissions de CO2 a l'atmosfera, més del 70 per cent menys d'emissions. L'estalvi econòmic és tal que una obra de més de 300.000 euros, que són els que es van necessitar per instal•lar el sistema d'energia geotèrmica, estarà amortitzada en tan sol set o vuit anys.