Logo

El Portal de la RSE i les Pimes

Seat-IED, col·laboració empresa-universitat per repensar el futur


BARCELONA - 22/07/2016


La col·laboració entre les empreses i les universitats és fonamental perquè la societat pugui gaudir de tots els avenços que es generen amb l'activitat docent i formativa. I en aquest camp, l'Escola Superior de Disseny de l'Institut Europeu de Disseny ha pogut aprofitar recursos de l'empresa automobilística SEAT per conjuntament investigar les futures tendències de mobilitat. Aquest treball s'ha traduït en innovadores propostes de vehicles i dispositius de transport.Entre els projectes generats dins d'aquesta iniciativa de transferència tecnològica destaquen els que proposen beneficis socials, per exemple, vehicles que milloren el transport individual a les grans ciutats, o la gestió del 'Big Data', que analitza les demandes dels usuaris o sistemes urbanístics per adaptar els mitjans de transport a les 'smart cities'. Destacar que han estat els alumnes del Títol Superior en Disseny de Transport de l'IED Barcelona Escola Superior de Disseny els que han creat els vehicles a partir d'un briefing facilitat pel departament de disseny de SEAT.

Horitzó futur 2035

Les propostes creades pels alumnes són el projecte final de carrera i reflexionen sobre com serà la mobilitat en un futur any 2035 partint d'un encàrrec amb certes premisses socials que plantejava investigar quines seran les necessitats de les ciutats del futur i com els sistemes de transport i l'urbanisme han d'adaptar-se a elles. El resultat final són uns projectes que proposen solucions als problemes urbanístics actuals, com ara la gran quantitat de vehicles, els embussos o el negatiu impacte visual que generen a les grans ciutats.Algunes de les propostes presenten nous serveis de transport que mitjançant el 'Big Data' analitzen les demandes dels usuaris per a ser transportats a la destinació desitjada, sistemes de transport que es conceben com a nous espais de socialització o solucions que integren el vehicle com a part del mobiliari urbà. Fins i tot, es proposen alternatives urbanístiques que plantegen una nova organització de la ciutat amb sistemes de transport adaptats a ella per disminuir la quantitat de vehicles i oferir una distribució vial més eficient.

Benvinguts al món real

Acompanyats per docents i professionals en el disseny de transport des de gener del 2016, els estudiants han experimentat amb els diferents processos de disseny, materials i tècniques adquirides durant els cursos. Finalment, la presentació dels projectes culmina l'etapa educativa amb un coneixement de la realitat laboral actual i amb l'adquisició de les tècniques necessàries per afrontar qualsevol repte i així determinar les futures tendències de mobilitat. Un total de cinc propostes han estat presentades davant d'un jurat presidit per Alejandro Mesonero-Romanos, director de disseny de SEAT.D'entre els cinc projectes, el jurat ha destacat dos, els de Christoph Sokol i Luís Mestre, que participaran en el desenvolupament de projectes reals de l'empresa a partir d'octubre. Jesús Iglesias, dissenyador de SEAT i docent de l'IED Barcelona afirma que "el treball de les escoles és molt important per a qualsevol estudi de disseny que vulgui avançar cap a la modernitat. L'escola dóna molta llibertat creativa als alumnes i això ens aporta frescor a nosaltres. En una col·laboració d'aquest tipus, ambdues parts surten guanyant".

Diversitat de projectes

Seat té un llarg historial de col·laboració amb les universitats en projectes de transferència tecnològica, tot i això és l'única empresa automobilística que cobreix tots els processos de producció, distribució i comercialització, incloent-hi conceptualització, disseny i R+D.El 2007 va crear la Càtedra SEAT a la Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, que possibilita realitzar pràctiques formatives remunerades al Centre Tècnic de SEAT a Martorell, així com el desenvolupament de projectes fi de carrera per als estudiants de diferents àmbits de les enginyeries de la UPC. Així mateix, informa sobre postgraus i formació contínua, i difon nombrosos esdeveniments i activitats relacionats amb el sector d'Automoció. Tot això, amb l'objectiu que el sector de l'Automoció, des de l'excel·lència en innovació i la mobilitat sostenible, sigui conegut en profunditat pels universitaris i la societat. Simultàniament, Seat és el patrocinador principal d'un equip competidor a la Formula Student, una sèrie de competicions on estudiants d'enginyeria de tot el món competeixen pel disseny, desenvolupament, construcció i conducció d'un monoplaça. És un projecte educatiu que permet als estudiants viure una experiència real i els prepara per a la seva carrera professional. En l'àmbit d'estudis d'Enginyeria, és l'equivalent a la Formació Dual que s'està implantant en Formació Professional.