Logo

El Portal de la RSE i les Pimes

Responsabilitat Social Empresarial,
gestió de futur per a Pimes

BARCELONA - 27/10/2015


“En un primer moment és més important el compromís de la direcció de l’empresa amb la Responsabilitat Social que fer una Memòria de Sostenibilitat sencera” d’aquesta manera directa Nekane Navarro va tancar dimarts 20 d’octubre el Curs Formatiu RSCat “GRI 4. Novetats del referent en memòries de sostenibilitat”.
Les dades demostren que la RSE s’ha establert d’una manera sòlida a les grans empreses. Segons dades del Global Reporting, Espanya és el segon país de món en registrar Memòries de Sostenibilitat -un 8% de les Memòries registrades al GRI són espanyoles- i a nivell europeu, Espanya se situa al capdavant del rànquing amb un 19 % de Memòries de Sostenibilitat.
Això pel que fa a les grans empreses però... i les pimes? Si ens situem a Catalunya, i tenint en compte que el teixit empresarial català està format per petites i mitjanes empreses -amb prop del 99% de pimes- s’han multiplicat els esforços de l’administració per apropar la RSE a les Pimes. El Curs Formatiu RSCat en forma part i el seu objectiu és que la Petita i Mitjana Empresa adopti la RSE com a model de gestió responsable i sostenible.

Primer, el compromís

Durant l’explicació de les novetats del GRI4, Nekane Navarro assegura que “la Memòria de Sostenibilitat permet planificar millor les accions a emprendre en un procés de millora continua dins l’organització”.
Les Memòries de Sostenibilitat no són només un document. Són tot el procés que segueix l’organització per autoavaluar-se, conèixer els punts forts i els febles, els elements de millora, conèixer i escoltar els grups d’interès i comparar-se amb altres empreses del sector per aprendre. Per això és important adquirir -primer de tot- el compromís per part de la direcció per poder continuar amb les següents fases: la preparació i el diàleg intern entre departaments per facilitar la compilació de dades, detectar els grups d’interès de la companyia, definir la informació, supervisar les dades i per últim elaborar la memòria de sostenibilitat i comunicar-ho. Un cicle que, assegura Nekane Navarro, no es tanca quan s’elabora la Memòria sinó que torna començar.


La Memòria com a eina de millora continua

La principal diferència del GRI4, explica Nekane Navarro, és que situa el punt més important en la materialitat, és a dir en l’esforç que han de fer les empreses per situar el focus en el que realment és important per l’organització. S’ha de fer un veritable exercici de concentració per determinar què és important per a la nostra organització i grups d’interès, analitzar aquests aspectes, determinar els punts febles i les fortaleses, establir els objectius a assolir i comunicar-ho bé per tal que sigui una eina efectiva i no només una publicació. La Memòria de Sostenibilitat és una eina comunicativa de l’empresa que ajuda a la millora continua.
Les matèries impartides en el Curs Formatiu RSCat han estat el retorn de l’impacte social de les organitzacions, SROI, la ISO26000, el model CANVAS i el GRI4 amb l’objectiu d’apropar la Responsabilitat Social Empresarial a les organitzacions, sobre tot a les petites i mitjanes empreses.