Logo

El Portal de la RSE i les Pimes

Monogràfic de RScat sobre
prevenció de riscos laborals i RSE

BARCELONA - 27/01/2016


RScat, l'organització creada conjuntament entre la Generalitat i les organitzacions empresarials i sindicals per fomentar un model econòmic innovador, responsable i sostenible, ha publicat un monogràfic dedicat a la gestió responsable de la prevenció de riscos laborals. Concretament, al llarg de més de 20 planes la publicació aborda la participació en la coordinació d’activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals. El motiu d'afrontar aquesta temàtica és que la prevenció de riscos laborals és un àmbit complex i molt regulat, i per aquest motiu és més difícil anar més enllà del que estableix la normativa, segons expliquen els promotors de la iniciativa.


Monogràfic PDF

Importància vital

Els responsables de RScat consideren que és un tema de vital importància i han decidit publicar aquest monogràfic perquè creuen que actualment ens trobem davant d’unes realitats empresarials cada cop més complexes i amb unes organitzacions més interrelacionades. Així, segons expliquen a la introducció de la monografia, "la confluència d’activitats i empreses en un mateix espai físic situa la coordinació d’activitats com un element estratègic que requereix un grau elevat de compromís i coordinació de les empreses i les organitzacions implicades".
Sota el títol 'La coordinació d’activitats en matèria de prevenció de riscos laborals', la publicació recull les opinions de persones expertes, agents socials i empreses innovadores en aquest àmbit que expliquen de primera mà quins són els reptes i les actuacions principals per a la millora en la coordinació d’activitats en matèria de prevenció, i com aquest compromís els permet disposar d’espais de treball més saludables i segurs.

Administració, agents socials i empreses

El monogràfic inclou entrevistes amb responsables d'organismes de l'administració com el Consell de Relacions Laborals o l’Institut de Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Empresa i Ocupació, de departaments especialitzats de sindicats con Comissions Obreres i UGT, o d'organitzacions empresarials com i Foment del Treball i Pimec. D'altra banda, també s'ofereixen entrevistes amb responsables de departaments relacionats amb aquesta matèria d'empreses com Construccions Rubau, la metal·lúrgica Celsa o la química BASF.
De totes les experiències recollides al monogràfic els responsables de la publicació dedueixen que les iniciatives han d'enfocar-se a la millora de la formació, la sensibilització i la capacitació de les empreses; així com a l'impuls i la visibilització de les bones pràctiques de coordinació que serveixin de referència. Una altra conclusió és que s'ha de situar la prevenció de riscos com a element clau i estratègic en les licitacions i els contractes; així com l’avaluació contínua dels proveïdors i reconèixer les empreses que van més enllà del compliment normatiu per mitjà de la contractació pública o les cotitzacions.