Logo

El Portal de la RSE i les Pimes

Com abordar la Responsabilitat Social a les Pimes catalanes?

BARCELONA - 21/05/2015


Dimecres 13 de maig es va presentar a la seu de la Cambra de Comerç de Barcelona l'estudi Integració del desenvolupament sostenible a les pimes catalanes de Càtedra Mango. Una de les primeres conclusions del treball és que no podem aplicar a les pimes els mateixos principis i conceptes que utilitzem quan parlem d’RSE a grans empreses. Per tant hem d'adaptar els nostres coneixements a les peculiaritats organitzatives de les pimes i a les seves necessitats. Segons destaca l'estudi realitzat per Mercè Roca i Silvia Ayuso, "moltes PIMES ja estan duent a terme nombroses accions de sostenibilitat i responsabilitat social, encara que no facin servir el mateix llenguatge que les grans empreses per descriure-les. Solen ser activitats d'escala reduïda, en proporció a la grandària de l'empresa, i centrar-se en els temes més sensibles per als seus grups d'interès més propers: seguretat, benestar i bon tracte dels empleats, compliment dels contractes amb els clients, accions de "bon ciutadà" en la localitat, etc. Les PIMES no solen presumir d'aquestes accions i, sovint, ni tan sols les comuniquen als seus propis empleats, per la qual cosa se sol dir que practiquen una "responsabilitat social silenciosa" (Argandoña, 2008).Tres àmbits d'actuació

L'estudi de Càtedra Mango "Integració del desenvolupament sostenible a les pimes catalanes destaca tres àmbits d'actuació de les pimes en la implantació d'accions de responsabilitat social:
1.- Pràctiques ambientals: separació de residus, prioritzar equips que consumeixin menys energia i formar els seus empleats en l'estalvi energètic. Són activitats que tenen a veure amb la sensibilitat del propietari de la companyia i es tradueixen fonamentalment en l'estalvi de costos.
2.- Pràctiques de Recursos Humans: formació en salut i seguretat dels treballadors, organització del treball i formació dels treballadors. Són pràctiques que tenen a veure amb responsabilitat del propietari de la companyia amb el benestar i satisfacció dels seus treballadors.
3.- Pràctiques d'implicació amb la seva comunitat: creació d'ocupació en el territori proper, afavorir els proveïdors locals i oferir pràctiques a estudiants de la zona. Són pràctiques que estan directament relacionades amb la implicació de l'empresa en el seu entorn i en afavorir l'economia local.
Analitzant els resultats de l'estudi -realitzat a partir d'una enquesta a 300 pimes de Catalunya- podem comprovar que "les pràctiques d’RSC en les PIMES són significativament diferents d'aquelles establertes per les grans empreses, a causa d'una sèrie de peculiaritats. Per exemple, la majoria de les PIMES estan directament gestionades pels propietaris, estan estrictament lligades a socis comercials i a la comunitat local, i no tenen recursos i suport per aplicar l’RSC".
Les pimes es gestionen de manera responsable perquè consideren que és el que han de fer. No veuen en la responsabilitat social un valor estratègic, sinó que és inherent al compromís ètic i moral del propietari de l'empresa. La responsabilitat social no es percep com un valor per a l'organització.


Camins de llarg recorregut

Per tant el camí de la responsabilitat social cap a les pimes té diversos camps per recórrer encara: · elaborar normes i models específics d'implantació d’RSC per a petites, micro i mitjanes empreses, · introduir en la mentalitat de la pime l'RSE com un valor que l'enforteix i la posiciona · acompanyar-les per poder assolir el canvi de mentalitat en la gestió responsable del dia a dia de la pimes segons la mida, recursos i tempos necessaris per a això.
Un altre aspecte destacat de la investigació fa referència a la vinculació que hi ha entre l'actitud emprenedora de la pime i l’RSE. Si una pime està orientada cap a la innovació, la investigació en la gestió dels diferents àmbits de l'organització, la qualitat en el producte ... la pròpia actitud emprenedora de la pime la porta necessàriament a adoptar models de gestió socialment responsables.
La investigació de Càtedra Mango RSC s'emmarca en el projecte internacional "Enquesta internacional sobre la responsabilitat social corporativa i el desenvolupament sostenible a les PIMES", que pretén generar coneixement sobre la integració de les pràctiques de desenvolupament sostenible a les PIMES en diferents països i regions del món i identificar els mitjans més eficaços per a fomentar-la.

La presentació de l'estudi formava part d'un acte general sobre implantació de polítiques d’RSE a les petites i mitjanes empreses catalanes. Es va anunciar la recuperació d'RSE.PIME, un programa que compta amb el suport de la Generalitat i del Consell de Cambres de Catalunya -en col•laboració públic-privada- i que coordina la iniciativa empresarial Respon.cat.