Logo

El Portal de la RSE i les Pimes

La felicitat del treballador,
punt central de l'RSE

BARCELONA - 11/03/2016


La felicitat en el treball s'està convertint en un dels temes centrals de la Responsabilitat Social Empresarial. Cada vegada es veuen més articles publicats, i la felicitat ocupa una part central en les estratègies de RSE a les companyies, amb programes de voluntariat, flexibilització horària, mesures de conciliació ... Aquest mes d'abril se celebrarà a quatre països sud-americans el Congrés Internacional de la felicitat en el Treball , i de tot el que allà es digui caldrà prendre bona nota, ja que s'exposaran les últimes tendències i innovacions en les estratègies aplicades en aquest camp.
Els beneficis de tenir empleats satisfets, optimistes, alegres i motivats no són un descobriment recent, però l'adopció de mesures per aconseguir que els treballadors es sentin així sí que està creixent de manera considerable actualment. Dos són les principals raons: augment de la productivitat i retenció del talent. En aquest sentit, ja fa uns anys que Margarida Álvarez, llavors presidenta de l' Institut Coca-Cola de la Felicitat , va sintetitzar part d'aquesta qüestió en una frase que va fer carrera: "La gent no se'n va de les empreses, fuig dels caps". D'altra banda, un estudi de l’ IOpener Institute d'Oxford va concloure que els treballadors que se senten feliços en el seu treball romanen el doble de temps en els seus llocs, la seva vinculació amb l'empresa és més gran i té un 65% més d'energia. En definitiva: rendeix més.

Satisfacció, motivació i compromís

Abans de prendre mesures per millorar les condicions de treball dels treballadors és fonamental saber mesurar el grau de satisfacció dels treballadors. Des de diferents disciplines s'han realitzat molts estudis d'empreses de consultoria i universitats per formalitzar metodologies que aconsegueixin realitzar una fotografia del grau de felicitat de la plantilla. Però la tecnologia ha entrat també de ple en aquest camp i s'han creat eines específiques que ajudin els directius.
Alguns exemples es concreten en Happiness At Work Survey , centrat en les necessitats immediates dels empleats; OpenMet People, que combina el grau de satisfacció amb el de motivació; Tinypulse, basada en enquestes setmanals; o Survey Monkey, que també se centra en la detecció del grau de compromís dels treballadors.


Innovacions d'última hora

La recerca de la felicitat en l'entorn laboral ha donat lloc a diferents iniciatives, que fins i tot algunes poden semblar un tant curioses. Per exemple, en algunes empreses s'ha implantat la denominada Happy Hour, és a dir, deixar que els empleats es prenguin un temps per relaxar-se, relacionar-se entre ells, recarregar piles i tornar a la feina amb noves energies. Un dels beneficis més evidents és la reducció de l'estrès, sentiment de pertinença a grup i augment de la col•laboració entre treballadors.
Un altre 'invent' destinat a la recerca de la felicitat de l'empleat és el denominat "Feelgood Manager", una figura que va néixer a Sillicon Valley i que es va estenent per Europa. Es tracta d'un treballador que es dedica a satisfer determinades necessitats de la plantilla, per exemple, cuinar, proveir de fruita fresca i preocupar-se que portin una alimentació variada, de tenir ordenat el lloc de treball per mantenir-lo agradable ...
Una altra funció important d'aquest treballador és donar suport als companys en moments de dificultat, tant d'ordre laboral com ajudar-los a buscar un pis o en determinats tràmits. Però a més, també s'encarreguen de trencar la rutina en el lloc de treball, i procurar diversió i activitats interessants, així com construir una bona relació entre treballadors i direcció. Actualment fins i tot s'han creat estudis específics per dotar de tots els coneixements que es necessiten per exercir aquest càrrec de "Feelgood Manager".