Logo

El Portal de la RSE i les Pimes

Sinèrgies i intangibles, eines
per a incrementar la productivitat


BARCELONA - 05/05/2016


La Fundació Factor Humà va organitzar un col·loqui sobre "Les bones sinèrgies i els intangibles com a eines per a incrementar la productivitat en l'empresa", en què tres experts en recursos humans van analitzar la influència del compromís dels treballadors en els resultats empresarials i el bon funcionament de les companyies. A la xerrada van participar Jordi Garriga, Soci director general d'e-Motiva, Nora Solé, directora d'RH Regional de Leroy Merlin, i José Miguel de la Dehesa, director de persones i responsabilitat social de la Universitat Oberta de Catalunya.Jordi Garriga, basant-se en un estudi realitzat per la seva companyia sobre 153 unitats de negoci, va explicar que "comparant el 25% d'aquestes empreses que tenien un major compromís amb el 25% de les que tenien un compromís menor, la diferència en el marge brut de negoci es doblava". Garriga puntualitza que "no és l'única causa de l'increment del marge, i també depèn del sector o de la influència del capital relacional, però sí que es detecta una correlació entre el nivell de compromís i el marge brut de negoci". Un altre punt que va posar de manifest Garriga és que "el repte és com els directius i les organitzacions es fan mereixedors d'aquest compromís. Hem de canviar el focus i pensar què fem nosaltres com a directius i organitzacions perquè els altres pensin que val la pena".


Iniciatives i estratègies

Al col·loqui organitzat per la FFH, Nora Solé, de Leroy Merlin va apostar per la transparència en l'empresa i afirma que es posa a disposició de tots els col·laboradors "tota la informació que es té de l'empresa. Creiem que el primer de tot és conèixer, i llavors, saber fer-ho". Després d'aquesta premissa, l'empresa posa a disposició del personal "formació per poder desenvolupar el lloc de treball i les seves responsabilitats en primer lloc, però molt més enllà, formació i desenvolupament perquè les persones siguin protagonistes i responsables de què volen fer dins de la empresa". Una de les estratègies que apliquen per aconseguir aquest objectiu és "provocar moltes sinergies per a treballs transversals amb els quals es pugui participar en el desenvolupament de l'empresa a mitjà termini més enllà de les tasques i responsabilitats pròpies del seu lloc de treball".
La directora de RH Regional de Leroy Merlin també va explicar que davant l'opinió que el treballador ha de venir motivat de casa, "l'empresa ha de crear espais perquè la gent es comprometi o es motivi. I que fins i tot en sectors difícils com el del comerç de cara al públic, amb horaris d'apertura molt amplis, s'ha de posar en marxa la imaginació perquè hi hagi moltes iniciatives i possibilitats que pugui agafar la persona. Nora Solé conclou que aquestes iniciatives han de potenciar "la conciliació personal i laboral que també fomenta el compromís".Fórmula aritmètica

Per la seva banda, José Miguel de la Dehesa, director de persones i responsabilitat social de la UOC, Universitat Oberta de Catalunya, va exposar la política de foment del compromís que s'està duent a terme a la seva companyia. Les estratègies de la UOC es basen en una fórmula aritmètica expressada en forma de multiplicació de tres variables en la qual la satisfacció és igual a l'esforç, multiplicat pel significat i pel resultat. La primera d'aquestes variables, l'esforç es defineix com "el que fa la persona, i l'esforç que posa depèn del nivell de motivació que té".
La segona variable és el significat, i consisteix segons De la Dehesa, "en el que la persona veu en el projecte, i si això té un sentit per a ella. Aquest significat forma part del resultat del lideratge que hi ha a l'organització". Finalment, l'última variable és el resultat, que es defineix com "el que mesura l'organització com a èxit". Segons el directiu de la UOC "s'ha de ser coherent entre el que es diu que es valorarà de la teva organització i el que finalment s'acaba premiant".