Logo

El Portal de la RSE i les Pimes

Les pimes catalanes han de millorar l'eficiència energètica


BARCELONA - 26/07/2016


Un estudi realitzat per la companyia energètica Endesa assenyala que les pimes catalanes han de millorar la seva eficiència energètica si volen ser més competitives, i al mateix temps, ser socialment responsables amb el medi ambient. Les emissions de CO2 a l'atmosfera podrien minvar de manera considerable si les pimes catalanes i espanyoles adoptessin mesures d'eficiència energètica. Concretament, segons l'informe, una sola pime del sector terciari podria evitar l'emissió a l'atmosfera de 5,78 tones de C02 a l'any; una del sector industrial, 5,46 tones; una d'hostaleria o residencial, 3,11; i una del sector agrari, 2,73 tones de CO2.En el cas de Catalunya, aquesta reducció de les emissions seria especialment important perquè la majoria de les pimes pertanyen al sector industrial, concretament un 35%, seguit del terciari amb un 29% del total de les pimes, de l'hostalera i residencial amb un 26%, i finalment el sector agrari suposa el 10% de les pimes catalanes. Endesa destaca també que, a més del benefici pel medi ambient, aplicar mesures d'eficiència pot fer que les pimes siguin més competitives, aconseguint estalvis econòmics importants.

Fins a un 20% d'estalvi

Més de la meitat d'aquestes pimes catalanes tenen un consum d'entre 11.000 i 30.000 euros a l'any. Segons l'anàlisi que ha fet Endesa en les pimes catalanes, el 46% d'aquestes podria estalviar més d'un 20% en el seu consum energètic si apliquessin mesures, mentre que un 72% estalviaria entre el 10% i el 20%. La companyia energètica també ha pogut constatar mitjançant l'estudi que la majoria de les pimes catalanes registren un 68% de consums fantasmes.
Endesa indica les mesures bàsiques que les pimes poden adoptar per ser més eficients energèticament. La primera, ajustar la potència contractada a les necessitats reals. Tan sols amb això, un 26% de les pimes podrien estalviar més de 2.000 euros a l'any. D'altres mesures que tampoc requereixen inversió són ajustar la tarifa als hàbits de treball, eliminar els consums ocults, detectar els consums anòmals o posar en marxa bones pràctiques d'eficiència entre els mateixos empleats.

Retorn ràpid de les inversions

L'estudi d'Endesa ha estat realitzat amb les dades de més de 1.000 pimes repartides per tot Espanya. De les empreses analitzades, un 43% tenen un potencial d'estalvi de fins al 23% si apliquessin mesures per millorar la seva eficiència. Aquestes mesures van des del canvi d'il·luminació per LED al canvi de calderes, passant per la gestió de l'energia reactiva, és a dir, l'energia que es produeix en els processos de producció i per a la qual el 78% de les pimes no disposen de sistemes de control. La inversió que qualsevol empresa pot fer en mesures d'eficiència energètica es veu compensada en menys de sis anys en més del 60% dels casos, segons dades de l'informe d'Endesa.La mateixa Endesa atorga el Premi Endesa a la Sostenibilitat i Eficiència Energètica, que s'emmarca en el fòrum 'Impulsando Pymes 2016'. En aquesta edició l'empresa guardonada ha estat l'hotel H-Top Royal Star de Lloret de Mar, de la cadena H-Top Hotels&Resorts Group. Les mesures implementades a les seves instal·lacions aconsegueixen un estalvi de 18.300 euros l'any. Entre les mesures d'eficiència posades en marxa destaca el canvi de bombes de calor a gas natural, optimitzant el consum al mateix temps que s'han reduït les emissions de CO2 en més de 46.000 quilos.
La inversió que qualsevol empresa pot fer en mesures d'eficiència energètica es veu compensada en menys de sis anys en més del 60% dels casos, segons dades de l'informe d'Endesa. La companyia energètica ha creat la web www.diagnosticoenergeticoendesa.com en la que les pimes poden sol·licitar una anàlisi de la seva situació.