Logo

El Portal de la RSE i les Pimes

Agricultura ecològica, producció responsable i futur laboral per joves i dones


BARCELONA - 09/06/2016


En el marc de la presentació de la darrera edició de la fira BioCultura, la secretària general de l'associació Vida Sana, Montse Escutia, va fer una acurada descripció de la situació de l'agricultura ecològica al món, i en particular, a Espanya i Catalunya. A banda dels beneficis que comporta ser un sistema de producció respectuosa amb el medi ambient i obtenir productes alimentaris que no contaminin i que no perjudiquin la salut de la gent, Escutia va destacar la importància que està prenent aquest sector en la integració laboral de joves i dones. "L'agricultura ecològica és el futur" va manifestar categòricament Escutia, "perquè implica a joves i dones, i el consumidor està cada cop més conscienciat de la importància de menjar productes saludables".


Aquesta afirmació es basa en xifres concretes. Escutia va exposar que a l'agricultura convencional tan sols un 44% dels pagesos són menors de 55 anys, mentre que l'agricultura ecològica aquesta xifra puja fins al 60%. Segons Escutia, "molts joves estan trobant en l'agricultura una sortida laboral, i això assegura també el futur del camp, perquè molts fills de pagesos que havien pensat d'abandonar-ho es queden a casa, conreen les terres i les reconverteixen a l'agricultura ecològica". Respecte a les dones, en agricultura convencional, un 2% de les explotacions són propietats de dones, i en agricultura ecològica, segons dades de la Comissió Europea, una mitjana del 24% de les finques està en mans de dones. A Itàlia, aquesta xifra puja al 30% respecte a la propietat de finques i de projectes d'agricultura ecològica.

Creixement constant

La producció i la superfície dedicada a l'agricultura ecològica creix a tot el món a un ritme del 4% anual. Segons Montse Escutia, aquest mètode de producció "s'ha imposat pel mateix pes de la raó, de veure que estaven desenvolupant mètodes de producció agrícola molt contaminants, que potser van ajudar a augmentar la producció en un determinat moment però que no ha acabat amb la fam al món, perquè la fam és un problema de redistribució de recursos econòmics, no de capacitat tècnica de produir aliments per a tothom".
A més, l'agricultura ecològica està cada cop més present en les polítiques agràries en l'àmbit mundial. Va ser protagonista a la cimera contra el canvi climàtic com una eina per lluitar contra el canvi climàtic. També està present a la política agrària que cada cop demana més als pagesos sistemes de producció que no siguin contaminants. I d'altra banda, la secretària general de Vida Sana, Montse Escutia, va assenyalar que "comencen a sortir estudis que demostren que amb sistemes de producció agrària a petita escala i amb productors locals es pot satisfer les necessitats de nutrició de tot el planeta, i a més, d'una manera més sostenible i saludable".Molta exportació, poc consum

A Espanya es dediquen 1,7 milions d'hectàrees a agricultura ecològica, el que fa que sigui el cinquè país productor en l'àmbit mundial. La producció es dedica majoritàriament a l'exportació, sobretot a Europa, el principal receptor de fruites i verdures ecològiques espanyoles. Concretament, un 75% de la producció es dedica a l'exportació. El consum d'aquests productes entre la població espanyola és baix, i tan sols arriba a 25 euros a l'any per persona. Andalusia és el primer productor estatal, seguida de Múrcia, Comunitat Valenciana i Canàries, i són bàsicament exportadors.A Catalunya la situació és diferent. Segons Montse Escutia, "la població catalana està més conscienciada i consumeix significativament més i la producció no es dedica tant a l'exportació". El consum per persona i any puja fins al 40 euros per persona i any. Complementàriament, un estudi del departament d'agricultura de la Generalitat indica que el 50% dels catalans consumeixen productes ecològics, i d'aquests, un 25% ho fa cada setmana, i un 5% ho fa cada dia. Escutia sentència que "pot semblar que és poc, però venint d'on venim, és molt".
A Catalunya es dediquen 142.000 hectàrees producció agrària ecològica, amb un pes menor de l'exportació que a la resta de l'estat i amb una importància significativa de la indústria de la transformació de productes ecològics, la distribució i la comercialització.
En l'àmbit mundial, segons les últimes dades disponibles, que són les de 2014, al món es dediquen a agricultura ecològica 43,7 milions d'hectàrees, amb un balanç econòmic de 60.000 milions d'euros anuals. La producció es concentra a Austràlia i Nova Zelanda, amb importants aportacions de Llatinoamèrica i els Estats Units. La producció europea suposa un 27% del total mundial. Destacar el creixement important que està experimentant la Xina en aquest sector. Hi ha petits productors de països pobres d'Àfrica, Llatinoamèrica o Àsia que fan agricultura ecològica però és per consum local i no hi ha un control.