Logo

El Portal de la RSE i les Pimes

Tarannà, una manera responsable
i sostenible de veure món


BARCELONA - 8/03/2016


Tarannà no és una agència de viatges qualsevol. Va ser realment particular des de la seva creración fa 20 anys. Felisa Palacios, directora de RSE de la companyia explica que la idea Fonamental del seu fundador, Ferran Martín, va ser fer viatges que involucressin al viatger amb la gent local, amb projectes socials i amb la vida real dels països que visitaven.
Segons el relat de Felisa Palacios, aquesta inquietud per ser socialment responsables es va traslladar fins i tot a la preocupació de trobar proveïdors locals que impulsessin l'economia de la zona. No obstant això, la directora de RSE de Tarannà afirma que "al llarg d'aquests 20 anys el món ha canviat i ens ha posat en situacions realment interessants i diferents, i des de la gran crisi del 2008 hem hagut de fer una anàlisi del que és la nostra casa i del que fem".Crisi de valors

Felisa Palacios argumenta que la crisi soferta aquests últims anys ha estat realment una pèrdua de valors, i precisament per aquesta circumstància, van decidir recuperar el concepte de valors. Segons explica, dins de la companyia van fer autoanàlisi per saber què és el que feien bé i el que no, i es van fer preguntes com si el turisme realment afecta el planeta i a les persones.
Davant les respostes, van decidir fer alguna cosa. I aquí apareix la Responsabilitat Social Corporativa, un concepte que els va semblar molt interessant perquè van veure que donava molta importància a les persones de l'empresa. Segons Felisa Palacios, tota la companyia es va sentir molt identificada amb ser una empresa viculada a l'RSE. Així, fa cinc anys van decidir apostar per una memòria de sostenibilitat, identificant tots els grups d'interès que participen en el dia a dia de l'empresa. Felisa Palacios afirma que aquests "no deixen de ser grups de persones amb els quals treballem i ens vinculem durant la gestió de la vida de l'empresa, és a dir, clients i proveïdors del nostre entorn social tant proper com llunyà".
Segons la filosofia de Tarannà, volen ser portaveus d'aquesta manera diferent de fer les coses, "d'aquesta manera de fer les coses amb cor, i per això, ens vam incorporar totalment al món de la responsabilitat social editant la nostra memòria", afirma Felisa Palacios. A més, s'imposen una sèrie d'objectius anuals a assolir entre l'empresa i tots aquests grups d'interès que interactuen amb la companyia.Exemples d'RSE

Les accions de Responsabilitat Social Empresasrial dutes a terme per Tarannà s'enquadren en diversos àmbits. Per exemple, en el camp mediambiental, realitzen compensacions de CO2 a l'anomenat bosc Tarannà. Respecte a l'àmbit social, l'agència de viatges col·labora amb entitats sense ànim de lucre i ONG's vinculades al món sanitari i al món de l'educació, tant a nivell nacional com internacional. Totes aquestes accions és fan visibles a través de la gala solidària, que se celebra des de l'obertura de Tarannà. S'han realitzat 22 edicions d'aquesta gala a la qual assisteixen més de 1200 persones entre les que destaquen clients viatgers, proveïdors, administració pública i entitats sense ànim de lucre.
Després d'aquesta extensa descripcció de les accions concretes d'RSE de Tarannà i les línies principals de la seva filosofia en aquest camp, Felisa Palacios conclou que "parlar de la RSC és molt complex perquè és una cosa com molt etèria, però tinc una frase que defineix la RSC de tota l'empresa, i aquesta frase diu que la Responsabilitat Social Corporativa no és ser bo, sinó fer les coses bé".