Logo

El Portal de la RSE i les Pimes

Aïllant tèrmic i acústic per a edificis reciclant paper de diari


BARCELONA - 18/07/2016


La investigació en nous materials que siguin més sostenibles i menys perjudicials per al medi ambient és una constant actualment i un dels principals objectius que ha de complir una indústria que vulgui ser socialment responsable. En aquest camí fa més de 10 anys que es mou Ecomarc, una empresa de Barbastre , a Osca, que es dedica a l'aïllament tèrmic i acústic d'habitatges i tot tipus d'edificacions utilitzant cel·lulosa, tant mitjançant processos d'insuflat com per sistemes de projectat.El secret de la sostenibilitat d'aquest material aïllant és el seu origen. La cel·lulosa utilitzada per Ecomarc prové de paper de diari, pel que suposa un procés de reciclatge d'un producte que ha esgotat el seu cicle de vida útil, i d'aquesta manera se li atorga una segona vida. Per tant, es compleixen d'aquesta manera amb dues de les tres erres de l'anomenada regla de l'ecologia: la de la reutilització i la del reciclatge. En concret, Ecomarc treballa amb matèria primera obtinguda de paper de diari barrejat i tractat amb sals bóricas d'origen natural. Es tracta de cel·lulosa de primera qualitat i certificada procedent de França i Alemanya.

Ajuda a l'eficiència energètica

A més de l'estalvi en matèries primeres que suposa la reutilització d'un producte esgotat en el seu cicle vital com el paper de diari, el nou ús d'aquesta cel·lulosa també té avantatges per al medi ambient i la societat, igualment que qualsevol procés d'aïllament tèrmic en habitatges i edificis. Aquests beneficis es deriven del menor consum energètic que es dóna en els edificis amb sistemes eficients d'aïllament. Tant per escalfar com per refrigerar els interiors es requereix menys energia, i per tant, això suposa menors emissions contaminants a l'atmosfera.Segons dades de l'empresa, aïllar un habitatge amb cel·lulosa, projectada en humit o insuflada, genera estalvis de fins al 40% en els consums energètics habituals derivats dels sistemes de climatització i calefacció. Gran part d'aquest efecte es deu a les propietats de la cel·lulosa, que aconsegueix que les oscil·lacions de temperatura a l'interior de l'habitatge es minimitzin. Això vol dir que a l'hivern conserva la calor de l'interior de l'edifici mentre que a l'estiu manté fresc aquest interior gràcies a la seva alta capacitat d'absorció.Ambients saludables

Les dades d' Ecomarc assenyalen que l'aïllament a força de cel·lulosa és capaç de generar diferències de 5ºC a la temperatura dels edificis durant tot l'any, però a més combina aquest efecte amb el d'aïllament acústic, i un altre potser més important per a l'adequat confort a l'interior de l'edifici com és el control de la condensació. Gràcies a les seves propietats, la cel·lulosa absorbeix la humitat sense perdre les seves qualitats, convertint-se en un regulador natural d'ambients més confortables.

D'altra banda, els mètodes d'aplicació i la qualitat de la cel·lulosa garanteixen la formació d'un bloc homogeni lliure de juntes. No s'endureix ni minven les seves propietats amb el pas del temps, i per això i al contrari que altres materials aïllants, no emet cap tipus de gas perjudicial per a la salut. En conclusió, a més dels beneficis respecte a l'estalvi energètic i en matèries primeres de l'aïllament a força de cel·lulosa, la consecució d'uns edificis saludables és un objectiu de responsabilitat davant la societat tant o més important que els anteriors, ja que afecta els usuaris dels edificis. Simultàniament, la cel·lulosa protegeix del foc, ja que no s'inflama ni produeix flama, i ofereix protecció antiparàsits i resistència als fongs.

10 anys de trajectòria

Ecomarc està present en el mercat de l'aïllament d'edificis des de fa més de 10 anys. En aquest temps s'han revalorat i potenciat conceptes com bioconstrucció. Els materials i processos de Ecomarc són aptes per a edificis certificats segons els principis de la bioconstrucció. Al seu bloc, Ecomarc destaca la seva filosofia d'acció basada en què "un habitatge és un organisme viu, ja que interactua sí o sí amb el seu entorn i, evidentment, amb els qui l'habiten. I aquesta interacció pot ser positiva i integradora, o tenir connotacions negatives. i és que els materials utilitzats tant per a la construcció com per a l'aïllament tèrmic i acústic d'un habitatge, hotel o equipament, són per als que hi viuen com una segona pell. O la tercera, si acceptem la roba que vestim quotidianament com la nostra veritable segona pell". Al llarg d'aquests 10 anys, Ecomarc competeix amb materials i processos més estesos però també més perillosos per a la salut. Per exemple, el poliestirè ja està prohibit a Nova York per no ser del tot saludable. No obstant això, aquí a Espanya encara està permès. En aquest vídeo, Ecomarc resumeix algunes de les raons per les quals creuen que la cel·lulosa és una solució responsable, rendible i alternativa als processos habituals.