Logo

El Portal de la RSE i les Pimes

Cimalsa aposta per la inserció
de treballadors en risc d'exclusió

BARCELONA - 30/09/2016


Tots els parcs logístics que gestiona Cimalsa tenen contractades entitats i empreses especialitzades en la inserció laboral de col·lectius en risc d’exclusió, especialment a l’hora de realitzar el manteniment i la gestió de la jardineria. La política d'RSC de la companyia aposta des de ja fa temps per externalitzar els serveis de manteniment dels seus jardins i diversos serveis auxiliars de les Centrals Integrades de Mercaderies, CIM, a entitats sense ànim de lucre i d’utilitat pública, especialitzades a buscar sortides professionals a col·lectius amb dificultats d'inserció sociolaboral.Amb aquesta intenció, avui els equipaments i centres gestionats per Cimalsa tenen contractades entitats com la Fundació Trinijove al CIM Vallès, Ilersis Fundació a la CIM Lleida, la Fundació DRISA i la Fundació Mas Xirgu a la CIM la Selva, la Fundació de Pares de Minusvàlids del Baix Camp (Taller Baix Camp) a la CIM el Camp, la Fundació Altem al Logis Empordà, el grup Sifu a l’aparcament de vehicles pesants de Castellar del Vallès, l’empresa Crezca Catalunya Serveis Auxiliars a l’aparcament TruckPort de la Zona Franca a Barcelona, i la Fundació Ampans al Logis Bages.

Col·laboració amb 'Logística Justa'

Cimalsa és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, encarregada de la promoció, el desenvolupament i la gestió d'infraestructures i centrals per al transport de mercaderies i la logística. Té com a missió oferir als sectors del transport i la logística els millors emplaçaments per a la seva competitivitat. Dins d'aquest context, Cimalsa continua ampliant la seva aposta per la Responsabilitat Social Corporativa amb la col·laboració amb la fundació privada Logística Justa, de la qual és membre en qualitat de patró de la Fundació i del seu Consell Assessor.Aquesta fundació, creada sense ànim de lucre per un grup d'empresaris professionals de la logística, té entre els seus principals objectius la finalitat d'integrar i professionalitzar els processos logístics necessaris per a fer arribar de manera òptima els productes de comerç just. Un altre objectiu d'aquesta fundació és l'enviament d'excedents a països més desafavorits i, en general, la cooperació internacional mitjançant el desenvolupament i el foment del comerç just i l'economia social amb altres entitats públiques o privades.

Compromisos responsables

Les polítiques de RSC són un punt fonamental en l'estratègia empresarial de la companyia, conscient que la seva actuació incideix en la societat i el medi ambient d'una manera polièdrica. Els centres logístics, un cop en funcionament, tenen una contribució positiva en l'economia dels territoris i afavoreixen un transport de mercaderies més eficient i sostenible de manera global, però així mateix, els centres logístics comporten també impactes territorials o ambientals en el moment del seu desenvolupament i construcció que cal minimitzar tot el que sigui possible.Alguns dels compromisos que expliciten dins la seva política d'RSC inclouen aspectes com el desenvolupament personal i professional dels seus treballadors i treballadores, afavorint la seva participació i implicació en els objectius de l'empresa; la millor inserció possible dels centres d'activitats logístiques en el territori i en el medi ambient; l'eficiència ambiental i la prevenció de la contaminació; la igualtat d'oportunitats i el benefici mutu amb proveïdors i contractistes; contribuir en la millora de la competitivitat del sistema logístic de Catalunya i, per extensió, del conjunt del teixit econòmic, tot sumant esforços per consolidar i promoure Catalunya com a territori de referència logística del sud d'Europa.